Posts Tagged ‘MovieEditor’

Import cartoons in MovieEditor

30.11.09

In Creaza it is possible to import a cartoon from Cartoonist to MovieEditor. In that way it is possible to add sound to your comic strip. Here is an example of a (sort of) animated movie made in Creaza:

The Three Billy Goats Gruff

Advertisements

Example of an exported movie

18.11.09

This video example has been created with Creaza MovieEditor and has been exported to mp4:

For more videos, check out our channel at YouTube: youtube.com/CreazaTube

Creaza 3.0 released this weekend

16.11.09

This weekend we released Creaza 3.0. The highlights from this release are some important features and improved GUI. Below you can see listed the new features and improvements.

Mindomo

Mindomo (Creaza 3.0)

 • Added more clipart and it is more structured.
 • New templates (skins) for the mindmaps
 • Easier access to notes, multimeda, hyperlinks and task information
 • “Save as”-functionality, save new instances of your mindmaps (*)

Cartoonist

Cartoonist (Creaza 3.0)

 • Better zoom-functionality, now you can zoom in several times without having to zoom out (*)
 • “Save as”-functionality, save new instances of your cartoons (*)

MovieEditor

MovieEditor (Creaza 3.0)

 • Export your movies as mp4-files (*)
 • Expand and collapse layers vertically. Default is collapsed. Expand for more functionality (adjust layer volume, mute, solo) (*).
 • Collapse layers horizontally for more workspace (*)
 • Add a marker to your timeline with descriptional text (*)
 • “Save as”-functionality, save new instances of your movies (*)
 • Drawing og waveforms on the audiolayers
 • Support for SWF- and GIF-animations in gfx-layers
 • Editing track title (*)

AudioEditor

AudioEditor (Creaza 3.0)

 • Export your soundclips as m4a-files (*)
 • Expand and collapse layers vertically. Default is collapsed. Expand for more functionality (adjust layer volume, mute, solo) (*).
 • Collapse layers horizontally for more workspace (*)
 • Collapse the media browser for more workspace (*)
 • Add a marker to your timeline with descriptional text (*)
 • “Save as”-functionality, save new instances of your soundclips (*)
 • Drawing og waveforms on the audiolayers
 • Editing track title (*)
*Full version only

New Creaza launch in near future

18.08.09

Creaza is wrapping up the work with launch of a new release. The new release will have a new tool and new and improved features in existing tools.

Mindomo:

 • Export mindmaps in high resolution PDF’s (full version only)

Cartoonist

 • Export cartoons in high resolution PDF’s (full version only)

MovieEditor

 • Export movies in mp4 (full version only)
 • Import cartoons (full version only)
 • Adjust duration of clips directly on the timeline/trim the clips
 • Frame-by-frame edit possibilities (full version only)
 • GUI improvements
 • Audio curves on sound clips

NEW! AudioEditor (full version only)

 • Eight audio tracks (full version only)
 • Library with soundclips (full version only)
 • Audio curves (full version only)
 • Enhanced search (full version only)
 • Export audio in mp3 (full version only)

Click here for productsheet (integration with Fronter)

The next release will support Danish, Finnish and Dutch in addition to Norwegian and English

We are also building Creaza’s brand new helpcenter. It will be available with the new release.

Termination of demo user access trough Fronter

For the last year, it has been possible to use the demo version of Creaza with a single-sign-on solution trough Fronter (VLE/MLE). This is no longer possible. From monday 17th of August you have to have purchased Creaza for your school to benefit from the great integration between Fronter and Creaza. If you have been using the demo version, your work will still be available trough Fronter, but it will not be possible to create new products. For the schools and LA’s that have purchased Creaza, everything will still be available only with more functionality.

For questions regarding this, please contact support(at)creaza.com

Report on NDLA

05.08.09

Apologize to all our english-speaking readers. This post will not be translated into english as both NDLA and the report are spesific for Norway.

For Norwegian readers:
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble det i juni lagt frem en rapport om NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Som vedlegg til hovedrapporten ble det utarbeidet en læremiddelanalyse. Hovedrapporten sier noe om NDLA sin styrker og svakheter som helhet, mens læremiddelanalysen tar for seg deler av de læremidlene som NDLA har laget, kjøpt eller lenker opp til. I den forbindelse har Creaza fått særdeles mye spalteplass og det primært veldig positivt. NDLA lenker opp til Creaza og har også utarbeidet materiale om hvordan Creaza fungerer.

Creaza har ikke noe formelt samarbeid med NDLA og brukere fra NDLA har heller ikke tilgang til annet enn demoversjonen av Creaza. Det er også demoversjonen av Creaza man har tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av læremiddelrapporten. I så måte har Creaza enormt mye mer innhold, funksjonalitet og integrasjoner man kan vise til, men dette vet vi ikke om de som har utarbeidet rapporten kjenner til. I tillegg til det som følger i demoversjonen finnes det en lang rekke flere universer til både tegneserieverktøyet og filmklipperen. Det er også stor forskjell på funksjonalitet, spesielt i Filmklipperen, mellom demoversjon og fullversjon. Les tidligere blogginnlegg for mer informasjon om dette, samt følg med når vi lanserer ny versjon av Creaza 17. august med splitter ny Lydklipper og eksportmuligheter.

NDLA som prosjekt, organisasjon og læremidler er meget omdiskutert og det er mange meninger.

Creaza er uansett svært fornøyd med at rapporten viser til Creaza som en ”nyskapende ressurs” og sier at ”Applikasjonene som gjøres tilgjengelige gjennom Creaza bringer inn en viktig dimensjon i
forhold til målgruppene, og det gjelder det kreativt skapende. I forhold til mye av det som eksisterer innen rammen av NDLA er det her lagt vekt på det kreative element og interaktivitet i større grad.”

Læremiddelrapport – http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/Læremiddelanalyse_sluttrapport.pdf

Hovedrapport – http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/NDLA_endeligsluttrapport.pdf

Added support for uploading HD video files

08.07.09
Shows uploading .mts-files

Shows uploading .mts-files

Today we have added support for uploading and converting another file format. It is now possible to upload HD video files. The format supported is .m2ts/.mts which are raw AVCHD videos in High Definition. This means that it you can now use video files from your HD camcorder and edit the video clips in Creaza.

We have also added the possibilities to upload .mod files. Creaza therby is compatible with the most used video files and you can upload them and edit them in the Movie Editor.

The Book Chook reviews Creaza (Cartoonist)

30.06.09
TLittle Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

The Book Chook has done a great review. The Book Chook has done a review of Cartoonist by presenting the work with the thematic universe “Little Red Riding Hood”. The review is thorough, and we are looking forward to the upcoming review of the Movie Editor.

Read the entire review here.

Release av helt ny filmklipper i Creaza

15.06.09

earth

Den nye filmklipperen i Creaza ble lansert i dag. Det er utviklet en rekke nye muligheter og ny funksjonalitet, blant annet:

 • Helt nytt og forbedret GUI
 • Justering av lydkurver pr. lydklipp
 • Effekter og overganger på filmklipp med inn og utpunkt
 • Justerbart grensesnitt for tilpasning til ulik oppløsning
 • Justering av kontrast og styrke på teksteffekter
 • Muligheter for fargekoder og navngiving på sporene
 • Klokke/tidsangiver
 • Equalizer på lydspor (også på videoklipp med lyd)
 • Flere filmklipp i de eksisterende filmuniversene
 • Spill av fil direkte i fullskjerm
 • En rekke hurtigtaster for bl.a avspilling, splitting, lydinnspilling osv..

Alle fullversjonsbrukere har nå tilgang til all ny funksjonalitet i den nye filmklipperen.

Workshop på NKUL

19.05.09
Presentasjon av Creaza i Workshop på NKUL 2009

Presentasjon av Creaza i Workshop på NKUL 2009

15. mai hadde Aschehoug og Creaza en felles workshop med språkopplæring i LanguageLab og Creaza. I forkant av presentasjonen hadde Kristina Cleaverley, lærer ved Løkenåsen skole, jobbet med elever i henholdsvis engelsk og spansk. Elevene i spanskklassen skulle lage video filmet med mobiltelefon (eller annet) og redigere videoen i Creazas videoredigeringsverktøy, Filmklipperen. Elevarbeidene ble produsert i Filmklipperen og levert inn gjennom integrasjonen med Fronter. Elevarbeidene ble vurdert i Fronter.

I engelsk fikk elevene i oppgave å lage en tegneserie i Creaza på engelsk om andre verdenskrig. Temaet “Norge under okkupasjonen” er ett av flere universer tilgjengelige i Creaza. Under workshopen ble hele undervisningsopplegget fra oppgave til vurdert arbeid presentert. Kristina Cleaverley presenterte hvordan hun hadde tatt i bruk Creaza i undervisnigen på en kreativ måte. Alle elevarbeider ble levert inn i innleveringsmapper i Fronter. Elevene får også tilgang til Creaza gjennom integrasjonen med Fronter.

For elevene på Løkenåsen er dette kjent, da de pleier å bruke Fronter til å levere inn arbeidene i innleveringsmapper. Det var imidlertid nytt for dem å kunne levere inn både tegneserier og filmer de har laget via Fronter. Elevene arbeidet målrettet og fokusert med høy grad av motivasjon i dette arbeidet, og de var veldig fornøyd med å få lov til å bruke mobiltelefonene sine i forbindelse med skolearbeidet.

Deltakerne på workshopen besto av lærere fra alle skoleslag, representanter fra skoleiere og andre interesserte. De fikk arbeide med Creaza i en time etter presentasjonen. I workshopen fikk de veiledning når de trengte det, og deltakerne var meget begeistret for det de så.