Posts Tagged ‘Cartoonist’

Import cartoons in MovieEditor

30.11.09

In Creaza it is possible to import a cartoon from Cartoonist to MovieEditor. In that way it is possible to add sound to your comic strip. Here is an example of a (sort of) animated movie made in Creaza:

The Three Billy Goats Gruff

Advertisements

Creaza 3.0 released this weekend

16.11.09

This weekend we released Creaza 3.0. The highlights from this release are some important features and improved GUI. Below you can see listed the new features and improvements.

Mindomo

Mindomo (Creaza 3.0)

 • Added more clipart and it is more structured.
 • New templates (skins) for the mindmaps
 • Easier access to notes, multimeda, hyperlinks and task information
 • “Save as”-functionality, save new instances of your mindmaps (*)

Cartoonist

Cartoonist (Creaza 3.0)

 • Better zoom-functionality, now you can zoom in several times without having to zoom out (*)
 • “Save as”-functionality, save new instances of your cartoons (*)

MovieEditor

MovieEditor (Creaza 3.0)

 • Export your movies as mp4-files (*)
 • Expand and collapse layers vertically. Default is collapsed. Expand for more functionality (adjust layer volume, mute, solo) (*).
 • Collapse layers horizontally for more workspace (*)
 • Add a marker to your timeline with descriptional text (*)
 • “Save as”-functionality, save new instances of your movies (*)
 • Drawing og waveforms on the audiolayers
 • Support for SWF- and GIF-animations in gfx-layers
 • Editing track title (*)

AudioEditor

AudioEditor (Creaza 3.0)

 • Export your soundclips as m4a-files (*)
 • Expand and collapse layers vertically. Default is collapsed. Expand for more functionality (adjust layer volume, mute, solo) (*).
 • Collapse layers horizontally for more workspace (*)
 • Collapse the media browser for more workspace (*)
 • Add a marker to your timeline with descriptional text (*)
 • “Save as”-functionality, save new instances of your soundclips (*)
 • Drawing og waveforms on the audiolayers
 • Editing track title (*)
*Full version only

The post war period and “the wall”

09.11.09

With the thematic universe “The post war period” (only available in full version) students can work with many different subjects from the 50`s, 60`s, 70`s and 80`s in the worlds history. November 9th 1989 is one very important date regarding this. The wall and the borders splitting Berlin in two were opened.

This is what wikipedia says: http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_wall

This is an example of a cartoon made with Cartoonist in Creaza using “The post war period” thematic Universe.

post

New Creaza launch in near future

18.08.09

Creaza is wrapping up the work with launch of a new release. The new release will have a new tool and new and improved features in existing tools.

Mindomo:

 • Export mindmaps in high resolution PDF’s (full version only)

Cartoonist

 • Export cartoons in high resolution PDF’s (full version only)

MovieEditor

 • Export movies in mp4 (full version only)
 • Import cartoons (full version only)
 • Adjust duration of clips directly on the timeline/trim the clips
 • Frame-by-frame edit possibilities (full version only)
 • GUI improvements
 • Audio curves on sound clips

NEW! AudioEditor (full version only)

 • Eight audio tracks (full version only)
 • Library with soundclips (full version only)
 • Audio curves (full version only)
 • Enhanced search (full version only)
 • Export audio in mp3 (full version only)

Click here for productsheet (integration with Fronter)

The next release will support Danish, Finnish and Dutch in addition to Norwegian and English

We are also building Creaza’s brand new helpcenter. It will be available with the new release.

Termination of demo user access trough Fronter

For the last year, it has been possible to use the demo version of Creaza with a single-sign-on solution trough Fronter (VLE/MLE). This is no longer possible. From monday 17th of August you have to have purchased Creaza for your school to benefit from the great integration between Fronter and Creaza. If you have been using the demo version, your work will still be available trough Fronter, but it will not be possible to create new products. For the schools and LA’s that have purchased Creaza, everything will still be available only with more functionality.

For questions regarding this, please contact support(at)creaza.com

Report on NDLA

05.08.09

Apologize to all our english-speaking readers. This post will not be translated into english as both NDLA and the report are spesific for Norway.

For Norwegian readers:
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble det i juni lagt frem en rapport om NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Som vedlegg til hovedrapporten ble det utarbeidet en læremiddelanalyse. Hovedrapporten sier noe om NDLA sin styrker og svakheter som helhet, mens læremiddelanalysen tar for seg deler av de læremidlene som NDLA har laget, kjøpt eller lenker opp til. I den forbindelse har Creaza fått særdeles mye spalteplass og det primært veldig positivt. NDLA lenker opp til Creaza og har også utarbeidet materiale om hvordan Creaza fungerer.

Creaza har ikke noe formelt samarbeid med NDLA og brukere fra NDLA har heller ikke tilgang til annet enn demoversjonen av Creaza. Det er også demoversjonen av Creaza man har tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av læremiddelrapporten. I så måte har Creaza enormt mye mer innhold, funksjonalitet og integrasjoner man kan vise til, men dette vet vi ikke om de som har utarbeidet rapporten kjenner til. I tillegg til det som følger i demoversjonen finnes det en lang rekke flere universer til både tegneserieverktøyet og filmklipperen. Det er også stor forskjell på funksjonalitet, spesielt i Filmklipperen, mellom demoversjon og fullversjon. Les tidligere blogginnlegg for mer informasjon om dette, samt følg med når vi lanserer ny versjon av Creaza 17. august med splitter ny Lydklipper og eksportmuligheter.

NDLA som prosjekt, organisasjon og læremidler er meget omdiskutert og det er mange meninger.

Creaza er uansett svært fornøyd med at rapporten viser til Creaza som en ”nyskapende ressurs” og sier at ”Applikasjonene som gjøres tilgjengelige gjennom Creaza bringer inn en viktig dimensjon i
forhold til målgruppene, og det gjelder det kreativt skapende. I forhold til mye av det som eksisterer innen rammen av NDLA er det her lagt vekt på det kreative element og interaktivitet i større grad.”

Læremiddelrapport – http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/Læremiddelanalyse_sluttrapport.pdf

Hovedrapport – http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/NDLA_endeligsluttrapport.pdf

The Book Chook reviews Creaza (Cartoonist)

30.06.09
TLittle Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

The Book Chook has done a great review. The Book Chook has done a review of Cartoonist by presenting the work with the thematic universe “Little Red Riding Hood”. The review is thorough, and we are looking forward to the upcoming review of the Movie Editor.

Read the entire review here.

New functionality and new content in the Movie Editor

30.06.09

Creaza has today launched both new functionality and new content. In Mindomo you can now export your Mindmap to PDF.

In the Movie Editor two new Cities are launched in the World Cities Thematic Universe. In addition to London, Paris and Rome there are new Movie clips from Barcelona and Istanbul. Budapest and Oslo will be released before 15. of August. Berlin is coming during the autumn and several cities are planned.

import

Today we also launched Creaza in Swedish and complete new functionality were released. You have now the opportunity to import your Cartoons into the Movie Editor. If you do this you can also read in your own text with the soundrecorder in Creaza or you can add music to your Cartoons. This gives pupils and teachers new possible pedagogical approaches in the education..