New release – AudioEditor – MovieEditor

11.09.09 by

Friday September 11th AudioEditor was released – Splice together your own version of a newscast, a radio commercial, or a radio interlude. Make your own sounds, clip, trim and cut in one or more tracks and  play it back later..

audio1_s

Creaza is now available in several languages; Norwegian, English, Dutch, Finnish, Danish and Swedish. By September 20th Creaza also supports German.

From the tools Mindomo and Cartoonist you can now export your products to high resolution PDF for print. See example of an exported Cartoon here:

Rome

MovieEditor has been brusched up and a lot of new functionality is launced. You can now import your Cartoons into MovieEditor and then record your own sound or put in musicclips from the library. This may give your cartoon or movie a whole new communicative side.. In MovieEditor the library of video- and musicclips is rebuild and has a more navigationfriendly appereance..

When you insert music or soundeffects in your movie you now get audio curves on all your clips. This makes it easier to mix sound and get that perfect sound to your movie.

On all tracks you now have the opportunity to trim your clips directly on the timeline. In MovieEditor it is also made possible to use hotkeys on your keybord. Some of these are;

 • delete/backspace=delete clip
 • ctrl z=undo
 • ctrl+alt+e=open effect window
 • space=play/pause
 • shift+arrow=keyframe by keyframe
 • arrow=next clip
 • enter=back to start of movie
 • ctrl s=save
 • i=set in point in clip
 • o=set outpoint in clip

A new Demovideo of the MovieEditor is also avalable. You can access it from the new Helpcenter in Creaza.. Click on the image below..

MovieEditor

Advertisements

New Creaza launch in near future

18.08.09 by

Creaza is wrapping up the work with launch of a new release. The new release will have a new tool and new and improved features in existing tools.

Mindomo:

 • Export mindmaps in high resolution PDF’s (full version only)

Cartoonist

 • Export cartoons in high resolution PDF’s (full version only)

MovieEditor

 • Export movies in mp4 (full version only)
 • Import cartoons (full version only)
 • Adjust duration of clips directly on the timeline/trim the clips
 • Frame-by-frame edit possibilities (full version only)
 • GUI improvements
 • Audio curves on sound clips

NEW! AudioEditor (full version only)

 • Eight audio tracks (full version only)
 • Library with soundclips (full version only)
 • Audio curves (full version only)
 • Enhanced search (full version only)
 • Export audio in mp3 (full version only)

Click here for productsheet (integration with Fronter)

The next release will support Danish, Finnish and Dutch in addition to Norwegian and English

We are also building Creaza’s brand new helpcenter. It will be available with the new release.

Termination of demo user access trough Fronter

For the last year, it has been possible to use the demo version of Creaza with a single-sign-on solution trough Fronter (VLE/MLE). This is no longer possible. From monday 17th of August you have to have purchased Creaza for your school to benefit from the great integration between Fronter and Creaza. If you have been using the demo version, your work will still be available trough Fronter, but it will not be possible to create new products. For the schools and LA’s that have purchased Creaza, everything will still be available only with more functionality.

For questions regarding this, please contact support(at)creaza.com

Report on NDLA

05.08.09 by

Apologize to all our english-speaking readers. This post will not be translated into english as both NDLA and the report are spesific for Norway.

For Norwegian readers:
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble det i juni lagt frem en rapport om NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Som vedlegg til hovedrapporten ble det utarbeidet en læremiddelanalyse. Hovedrapporten sier noe om NDLA sin styrker og svakheter som helhet, mens læremiddelanalysen tar for seg deler av de læremidlene som NDLA har laget, kjøpt eller lenker opp til. I den forbindelse har Creaza fått særdeles mye spalteplass og det primært veldig positivt. NDLA lenker opp til Creaza og har også utarbeidet materiale om hvordan Creaza fungerer.

Creaza har ikke noe formelt samarbeid med NDLA og brukere fra NDLA har heller ikke tilgang til annet enn demoversjonen av Creaza. Det er også demoversjonen av Creaza man har tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av læremiddelrapporten. I så måte har Creaza enormt mye mer innhold, funksjonalitet og integrasjoner man kan vise til, men dette vet vi ikke om de som har utarbeidet rapporten kjenner til. I tillegg til det som følger i demoversjonen finnes det en lang rekke flere universer til både tegneserieverktøyet og filmklipperen. Det er også stor forskjell på funksjonalitet, spesielt i Filmklipperen, mellom demoversjon og fullversjon. Les tidligere blogginnlegg for mer informasjon om dette, samt følg med når vi lanserer ny versjon av Creaza 17. august med splitter ny Lydklipper og eksportmuligheter.

NDLA som prosjekt, organisasjon og læremidler er meget omdiskutert og det er mange meninger.

Creaza er uansett svært fornøyd med at rapporten viser til Creaza som en ”nyskapende ressurs” og sier at ”Applikasjonene som gjøres tilgjengelige gjennom Creaza bringer inn en viktig dimensjon i
forhold til målgruppene, og det gjelder det kreativt skapende. I forhold til mye av det som eksisterer innen rammen av NDLA er det her lagt vekt på det kreative element og interaktivitet i større grad.”

Læremiddelrapport – http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/Læremiddelanalyse_sluttrapport.pdf

Hovedrapport – http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Rapporter/NDLA_endeligsluttrapport.pdf

Creaza visiting Europe

22.07.09 by

You can always find an updated Calendar for Creaza on the Creaza Facebook page.

fb

This autumn Creaza is visiting Sweden, Denmark, Germany and United Kingdom.. Read more on the Creaza Facebook Page…

http://www.facebook.com/pages/Creaza/103608837655

Added support for uploading HD video files

08.07.09 by
Shows uploading .mts-files

Shows uploading .mts-files

Today we have added support for uploading and converting another file format. It is now possible to upload HD video files. The format supported is .m2ts/.mts which are raw AVCHD videos in High Definition. This means that it you can now use video files from your HD camcorder and edit the video clips in Creaza.

We have also added the possibilities to upload .mod files. Creaza therby is compatible with the most used video files and you can upload them and edit them in the Movie Editor.

The Book Chook reviews Creaza (Cartoonist)

30.06.09 by
TLittle Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

The Book Chook has done a great review. The Book Chook has done a review of Cartoonist by presenting the work with the thematic universe “Little Red Riding Hood”. The review is thorough, and we are looking forward to the upcoming review of the Movie Editor.

Read the entire review here.

New functionality and new content in the Movie Editor

30.06.09 by

Creaza has today launched both new functionality and new content. In Mindomo you can now export your Mindmap to PDF.

In the Movie Editor two new Cities are launched in the World Cities Thematic Universe. In addition to London, Paris and Rome there are new Movie clips from Barcelona and Istanbul. Budapest and Oslo will be released before 15. of August. Berlin is coming during the autumn and several cities are planned.

import

Today we also launched Creaza in Swedish and complete new functionality were released. You have now the opportunity to import your Cartoons into the Movie Editor. If you do this you can also read in your own text with the soundrecorder in Creaza or you can add music to your Cartoons. This gives pupils and teachers new possible pedagogical approaches in the education..

Some examples from the brand new theme, “The Post War Period”

22.06.09 by

Here are some examples of the characters and the background “Berlin Wall” from the thematic universe, “The Post War Period”. As you can see, it is now possible to make the cartoon strip in 16:9 ratio. Just click the picture to see the example. Etterkrigstiden

Release av helt ny filmklipper i Creaza

15.06.09 by

earth

Den nye filmklipperen i Creaza ble lansert i dag. Det er utviklet en rekke nye muligheter og ny funksjonalitet, blant annet:

 • Helt nytt og forbedret GUI
 • Justering av lydkurver pr. lydklipp
 • Effekter og overganger på filmklipp med inn og utpunkt
 • Justerbart grensesnitt for tilpasning til ulik oppløsning
 • Justering av kontrast og styrke på teksteffekter
 • Muligheter for fargekoder og navngiving på sporene
 • Klokke/tidsangiver
 • Equalizer på lydspor (også på videoklipp med lyd)
 • Flere filmklipp i de eksisterende filmuniversene
 • Spill av fil direkte i fullskjerm
 • En rekke hurtigtaster for bl.a avspilling, splitting, lydinnspilling osv..

Alle fullversjonsbrukere har nå tilgang til all ny funksjonalitet i den nye filmklipperen.

Nytt tegneserieunivers i Creaza

15.06.09 by

Creaza lanserte i dag det nye store universet “Etterkrigstiden”. Universet lar elever og lærere skape fortellinger og tegneserier basert på innholdselementer fra 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet og 80-tallet. Utfordringer mellom Øst og Vest og den kalde krigen er politiske elementer man kan jobbe med. I tillegg til dette finnes det en rekke karakterer, figurer og bakgrunner fra de fire 10-årene. Berlinmuren finnes for eksempel i utgaver fra både 50, 60, 70 og 80-tallet.

Etterkrigstiden

Viktige elementer i hverdagslivet finner man også en rekke bakgrunner, figurer og rekvisittaer fra. Hva med Disco-mulighetene fra 70-tallet eller hvordan så kjøkkenet ut på 50-tallet?

Alle fullversjonsbrukere av Creaza har nå tilgang til universet.